Pielęgniarsko - Położniczy Ośrodek Medycyny Środowiskowo - Rodzinnej "SYSTEMA" s.c. świadczy usługi pielęgniarskie i położnicze w ramach kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia.


Pielęgniarki środowiskowo - rodzinne:
  • Ewa Karwowska 668694962
  • Władysława Gorońska 668684961
  • Irena Budziak 668694960
  • Małgorzata Kubiak 666029964

Położne środowiskowo - rodzinne
  • Małgorzata Zygarłowska 668694963

Świadczymy usługi od poniedziałku do piątku w godzinach od 8 do 18.